Snart gör p-vakter entré i Fagersta

Under hösten kommer en bevakningsfirma att börja bötfälla felparkerare i Fagersta. NVK räknar med att situationen därmed kommer att förbättras.

Meningen var att projektet med lapplisor skulle ha införts i Fagersta redan i våras men upphandlingen har dragit ut på den. Nu är den så gott som klar och NVK räknar med att komma igång med övervakningen under hösten.

”Att ha möjlighet att övervaka och följa upp efterlevnad av parkeringsregler kommer att ha en positiv effekt på parkeringssituationen. Att i egen regi kunna styra övervakning utifrån de behov som uppstår är en grund för en ökad följsamhet av regelverket”, konstaterar NVK.

%d bloggare gillar detta: