Sjukvården sparar miljoner på att gå över till digitala kallelser

Digitala kallelser sparar tid, pengar och miljö. Med start under hösten kommer de att införas inom Region Västmanland i olika steg, i såväl primärvård som sjukhusvård.

– Målet är att 50 procent av kallelserna ska vara digitala i ett första skede. Det är ett stort skifte som innebär fördelar både för patienten och sjukvården, säger Jonas Ekström, överläkare och digitaliseringsansvarig inom Region Västmanland.

Redan tillämpas systemet med framgång inom några verksamheter, bland annat kvinnokliniken. En förutsättning för digitala kallelser är standardiserad utformning så att kliniker och vårdcentraler kan använda ett och samma underlag och eventuellt komplettera med vissa färdigformulerade tillägg, till exempel fasteinstruktion inför en operation, uppger Region Västmanland.

När det är dags att kalla patienten skickar regionen ut en färdig fil till ett upphandlat företag som tar över kallelsen. Därefter skickas den digitalt till de patienter som har någon form av godkänd digital brevlåda.

– Hanteringen av kallelser och bilagor, med utskrift och kuvertering, tar tid för vårdpersonalen. Med digitaliseringen av kallelserna tar vi bort dessa moment, kommenterar Jonas Ekström.

Om patienten inte har en digital brevlåda skickar företaget ut kallelsen som trycksak till patienten.

– Oavsett om det blir digitalt utskick eller via post så spar det både tid och pengar för Region Västmanland. På kort sikt räknar vi med direkta kostnadsbesparingar på en till två miljoner kronor per år. Snittkostnaden för en kallelse idag är 7,5 kronor, att jämföra med endast några tiotals ören för en digital kallelse, säger Jonas Ekström.

Det finns inga beräkningar på miljöeffekten, men förhoppningen är att 200 000 digitala kallelser ska gå ut redan i höst, vilket innebär 200 000 färre kuvert och brevpapper.

Förutom tid, miljö och pengar finns även säkerhets- och tillgänglighetsaspekten. Det nya kallelsesystemet är uppdaterat mot journalsystemet Cosmic, vilket innebär att patientadresser också är kontinuerligt uppdaterade. Och för de patienter som har digitala brevlådor är risken obefintlig att kallelsen ska komma på villovägar via den vanliga postgången, påpekar regionen.

Eftersom det finns olika typer av påminnelser i digitala brevlådor, till exempel via SMS, finns också förhoppningen att digitala kallelser ska minska antalet uteblivna besök.Längre fram i tiden ska det även bli möjligt att få sina kallelser via inloggning på 1177.se. 

– Men det är ett utvecklingsprojekt än så länge, avslutar Jonas Ekström.

%d bloggare gillar detta: