Fler yngre lärare uppmanas att vaccinera sig mot covid-19

Personal inom vård och omsorg och skolan har vaccinerat sig mer eller i lika hög grad som befolkningen generellt. Men det är fortsatt viktigt att fler vaccinerar sig, till exempel yngre lärare och personal på särskilda boenden och i hemtjänst.

Det framhåller Folkhälsomyndigheten och påpekar vikten av att kommunerna förstärker möjligheten att personal vaccineras. Inom hälso- och sjukvården är det betydligt fler som vaccinerat sig med två doser vaccin än befolkningen som helhet. Högst andel vaccinerade är det bland medarbetare på sjukhusen där 92 procent fått minst en dos och 85 procent har fått två doser.

Andelen vaccinerade medarbetare inom Särskilt boendeför äldre, hemtjänst och LSS ligger närmare nivån i befolkningen generellt. Statistiken visar att mellan 63 och 73 procent i denna grupp har fått två doser men nivån är troligen något högre eftersom det finns en viss osäkerhet i data.

– Det är viktigt att regioner och kommuner fortsätter följa vaccinationstäckningen i dessa grupper och förstärker erbjudandet och tillgängligheten där det är särskilt angeläget. De har kommit långt men behöver komma längre, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog

Vaccinationstäckningen är som högst bland de äldsta lärarna och genomgående högre än i motsvarande åldersgrupper i befolkningen generellt. Bland de äldsta lärarna (55-64 år) har över 90 procent vaccinerat sig med två doser medan 48 procent av de yngre grundskolelärarna (25 och 34 år) har fått två doser.

– De allra flesta har antagit erbjudandet om vaccination men det är viktigt att arbetet med att erbjuda vaccin till de yngre lärarna fortsätter, säger Anders Tegnell.

%d bloggare gillar detta: