M vill knäcka den psykiska ohälsan bland unga en gång för alla

På söndag är det dagen för ungas psykiska hälsa. Moderaterna och deras ungdomsförbund framhåller vikten av att flera åtgärder nu sätts in för att hjälpa unga att må bättre.

Barn och ungas upplevda psykiska ohälsa har ökat under lång tid. Genom undersökningen Liv och Hälsa ung följer regionen den självskattade psykiska hälsan hos barn och unga i Västmanland.

Fakta: Sedan 2012 har andelen killar och tjejer som uppger att de mår bra stadigt minskat. Minskningen sker i samtliga årskurser. Andelen som är stressade ökar. Många är oroliga över familjens ekonomi och var fjärde ungdom ser inte båda sina föräldrar gå till jobbet. Bara 70 procent av tjejer i årskurs 9 ser ljust på framtiden.

– Det här är extremt oroväckande siffror och utvecklingen går knappast år rätt håll. Idag ser vi ju att allt fler söker sig till BUP, men kön är så lång att inte ens hälften av ungdomarna får vård i tid, och det har man länge vetat om. Tyvärr saknas det handlingskraft både på nationell och regional nivå, säger Mikael Andersson Elfgren, oppositionsråd (M).

– Jag tycker vi också måste fråga oss varför problemet uppstått från första början. Det är många som är stressade över skolan för att det inte finns tillräckligt med stöd, och många har det även svårt hemma. Har man föräldrar som inte går till jobbet så är det inte konstigt att man känner sig ensam och pressad. Vi behöver både vård och förebyggande insatser, säger Amalia Mowafy, distriktsordförande för MUF Västmanland.

Moderaterna har 4 prioriterade områden:

• Region Västmanland måste köpa in mer behandlingar för att fler ska få vård och behandling i tid. Samtidigt måste vi minska administration för vårdpersonalen så att mer tid kan ägnas åt patienten.

• Inför en regional elevhälsa så regionen kan ta ett helhetsgrepp över frågan och säkerställa att ingen faller mellan stolarna.

• En välfungerande skola där alla får en trygg miljö att lyckas i.

• Fler i arbete så fler unga kan se sina föräldrar gå till jobbet. Oro för familjens ekonomi är en stor faktor i psykisk ohälsa hos unga, genom att få fler i arbete stärker vi arbetet mot psykisk ohälsa.

– Nu är det viktigt att vi får till ett helhetsgrepp om den psykiska ohälsan så vi kan knäcka den en gång för alla. Vi Moderater står redo med skarpa förslag. Nu är nästa prio att få igenom dem, avslutar Andersson Elfgren och Mowafy.

%d