Fagerliden får utökad istid med en månad

Fagersta AIK har under många år önskat en längre säsong med is, dels för att kunna komma igång tidigare på hösten, men också för att barn- och ungdomsverksamheten ska kunna pågå längre på våren. Nu blir det verklighet med is till slutet av mars.

Varje år uppstår samma problem med att FAIK vill ha is längre tid och frågan måste upp på kommunstyrelsens bord för avgörande. Och eftersom det kommunala maskinerit mal långsamt så kan det dröja innan något formellt beslut fattas.

Kultur- och fritidsavdelningen har nu fört dialog med berörda föreningar om fastlagda säsongsperioder på Fagerliden i syfte att undvika förlängningar från säsong till säsong.
Man har också i dialog med Fagersta AIK och NVK och undersökt önskemål, förutsättningar och möjliga förslag till en ny permanent fastlagd period för säsong på Fagerliden.

Föreningens önskemål är att tidigarelägga säsongsstarten med en vecka, samt senarelägga säsongen med tre veckor. Eftersom det såväl teknik- som driftsmässigt är möjligt att förlänga säsongen och göra ändringen på ett så kostnadseffektivt samt verksamhetsmässigt optimalt sätt som möjligt, har ett förslag tagits fram.

Det går ut på att driften och öppettiden för Fagerlidens ishall minskas med en timme samtliga vardagar under hela säsongen. Stängning av ishallen ändras från klockan 23 till 22 men säsongen förlängs med start en vecka tidigare och stängning tre veckor senare än nuvarande avtal.

Förslaget är kostnadsneutralt och bedöms av NVK rymmas inom ordinarie driftbudget för anläggningen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen är man upplåter Fagerlidens ishall med spelbar is mellan den 25-29 augusti till och med vecka 12 eller till slutet av representationslagets säsong.

%d bloggare gillar detta: