Många bilister fick böter för att ha kört för fort inne i samhällen

Polisens region Mitt, som Fagersta tillhör, rapporterar att trafikveckan gett ett bra resultat. Drygt 1700 personer rapporterades för hastighetsöverträdelser när polisen fokuserade på kontroller i tätbebyggt område.

Av de 1759 personerna som rapporterades för fortkörning körde 27 procent inom intervallet 6-9 kilometer i timmen över tillåten hastighet. Böteslappen hamnar på två tusen kronor för det brottet.

– Fantastiskt bra jobbat av våra poliser i yttre tjänst! Våra kontroller är ett effektivt sätt att påvisa vikten av att följa skyltad hastighet. I slutändan handlar det om att rädda liv för just hastigheten är avgörande för hur allvarliga konsekvenser en olycka kan få, säger Maria Rosander, samordnare för trafiken i region Mitt.

– Dessa siffror visar att man har haft en låg toleransnivå vilket är helt i linje med polisens trafikstrategi och på sikt påverkar det allmänhetens genomsnittshastighet, säger Maria Rosander.

Även annan brottslighet upptäcktes under trafikveckan, bland annat 47 narkotikabrott. Man fick också in 31 underrättelseuppslag.

– Vi har jobbat brett och inte endast fokuserat på hastighetsöverträdelser utan även på annan brottslighet. Det är viktigt att vara lyhörd och se hastighetskontrollerna som en ingång till att upptäcka annat, avslutar Maria Rosander.

%d bloggare gillar detta: