Intresset för att lämna in e-förslag har rasat efter regeländringarna

E-förslag blev populärt hos Fagerstaborna där de kunde komma med idéer till kommunen utan att behöva vara politiskt aktiv. Men efter ändringar i reglerna har intresset rasat.

Fagersta kommun har sedan 2016 ett system för e-förslag där allmänheten kan lämna och rösta om förslag som överlämnas till kommunstyrelsen om de uppnår tillräckligt med röster.
Man har fått in ett 80-tal förslag och bland de som genomförts märks parkourparken, toaletten och hundrastgården vid Simbadet, medan exempelvis de om en vattendamm i Vilhelminaparken och cykelparkering utanför Folkets hus avslogs.

Men Parkourparken fick bara 72 röster och hade inte klarat dagens krav på minst 120 för att ens tas upp till behandling.

Men att utreda förslag tar tid. Kommunstyrelsen beslutade därför för ett år sedan att endast folkbokförda i Fagersta kommun får lämna e-förslag och att det krävs ett registrerat konto för att kunna delta i omröstningen.

Dessutom höjdes antalet röster för att kvalificera e-förslaget till att över huvud taget tas upp från 60 till 120.
Ett e-förslag får heller inte publiceras om ett liknande förslag har lämnats, eller liknande beslut har tagits, de senaste 36 månaderna.

När ett nytt e-förslag lämnas in görs idag en manuell avstämning mot kommuninvånarregistret för att kontrollera att förslagsgivaren är folkbokförd i Fagersta kommun. Att manuellt utföra samma kontroll på de som registrerar sig för att rösta bedöms som allt för tidskrävande.

HR och utveckling har varit i kontakt med leverantören för e-tjänsten som Fagersta kommun använder för att hantera e-förslag och frågat om möjligheten att automatiskt kontrollera folkbokföringen hos de som röstar på ett förslag.
Leverantören uppger att systemet i nuläget saknar möjligheten att automatiskt kontrollera om den som registrerar sig är folkbokförd i en viss kommun. Leverantören har dock förhoppningar om att kunna erbjuda en sådan funktion i framtiden. Förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen om möjligheten blir tillgänglig.

Men Fagersta kommun behöver inte göra några kontroller alls när intresset svalnat så starkt som det gjort. Av de aktuella förslagen har det om en youtubekanal för att visa upp stadens bästa sidor bara fått 10 av de 120 som krävs.
Förslaget om återvinningsstationer för mindre saker har fått 2 röster, inhägnade lekparker 4 röster och det om utegym bara 1 röst än så länge.

%d