Tre uppmaningar till S nya partiledare från M i Västmanland

Stefan Löfven avgår som statsminister och partiledare för Socialdemokraterna och det pågår spekulationer kring vem som efterträder honom. Vi uppmanar Socialdemokraterna att välja en partiledare med förmåga att se de problem Västmanland har.

Tre punkter är särskilt viktiga:

1: I Västmanland växer otryggheten. Det inkräktar på västmanlänningarnas frihet där allt fler begränsas i sin vardag. Otryggheten påverkar också företagsklimatet i Västmanland negativt. Det har gått så långt att den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra företagsklimatet enligt Västmanlands företagare är att minska brottsligheten och otryggheten.

Vi behöver en regering som tar det våldet på allvar och med kraft bekämpar brottsligheten, både för vanligt folk och för västmanländska företag. Regeringen måste sluta vara naiva och börja tillföra rättsväsendet, kommuner och regioner de resurser och redskap som krävs.

2: Det är inte bara otryggheten som växt under Socialdemokraternas styre, även vårdköerna har blivit allt längre. Redan innan pandemin var vårdköerna långa och det krävs nu mer än tidigare för att korta köerna. I Västmanland väntar över 10 000 västmanlänningar på att få träffa en läkare, påbörja en behandling eller genomföra en operation. En stor del av dessa har väntat längre än vårdgarantins bortre tidsgräns.

Arbetet med att korta vårdköerna måste ske både nationellt och regionalt och kan inte begränsas till tillfälliga bidrag och stödåtgärder. De statliga stöden måste vara långsiktiga och generella, samtidigt som reformer måste till regionalt för att fler ska få vård i tid.

3: Regeringen måste sluta försvåra för regioner och kommuner att klara ekonomin. Tyvärr röstade den socialdemokratiska regeringen igenom en ny kostnadsutjämning som innebär att Region Västmanland förlorar över 200 miljoner kronor per år och Västerås stad 140 miljoner kronor per år. Västerås och Västmanland är per capita den stora förloraren i det socialdemokratiska systemskiftet. 

Välfärden kan aldrig finansieras genom mer omfördelning, det enda sättet att långsiktigt finansiera vår välfärd är att fler kommer in i arbete. Arbetslösheten i Västmanland ligger på 9,8 procent vilket är högre än rikssnittet. Det innebär att över 13 000 personer är arbetslösa i Västmanland. För att återstarta ekonomin krävs att arbetslinjen återupprättas, att det införs ett bidragstak och att det alltid ska löna sig att arbeta.

Två mandatperioder med socialdemokratisk regering är mer än nog. Sverige behöver en regering som talar klarspråk. En regering som har handlingskraft att rå på brottsligheten, vårdköerna och förstår att det är arbetslinjen – inte bidragslinjen – som kan föra Sverige framåt.

Mikael Andersson Elfgren
Förbundsordförande Moderaterna Västmanland

Eleonore Lundkvist
Kretsordförande Moderaterna Västerås

%d bloggare gillar detta: