Fagersta ska få säkrare gång- och cykelvägar

En rapport om vad som ska göras för att skapa en säkrare trafikmiljö för gående och cyklister i Fagersta är på gång. Där ingår även en ny cykelled längs Strömsholms kanal.

Meningen var att rapporten skulle varit klar redan men den är förenad på grund av resursbrist hos NVK. Så mycket är i alla fall klart att alla gång- och cykelbanor ska ha bra belysning och att en ny sträckning av cykelleden utmed kanalen ska göras, med sträckningar till och från tågstationerna.

Men allt hänger på hur mycket pengar Fagersta kommun är beredd att satsa på projektet. Just nu byggs en gång- och cykelväg runt Ringvägen för att skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Detsamma har gjorts på flera andra platser i Fagersta de senaste åren, bland annat von Rosens väg och Bergslagsvägen.

%d bloggare gillar detta: