Ökad omsättning och vinst för Systemair

Systemair, med huvudkontor i Skinnskatteberg, redovisade ett bra resultat för kvartalet maj-juli vid årsstämman på torsdagen. Rörelseresultatet ökade från 182 till 210 miljoner kronor. 

– Första kvartalet uppvisar fortsatt god tillväxt och marginalförbättring. Den organiska tillväxten uppgick till 13,3 procent (-4,4) och rörelsemarginalen uppgick till 9,2 procent (8,7). Vi har under kvartalet haft en stark orderingång jämfört med motsvarande period föregående år. Mot slutet av kvartalet har vi drabbats av komponentbrister som medfört att vissa leveranser försenats, säger Roland Kasper, VD & koncernchef i en kommenterar.

  • Nettoomsättningen ökade med 9,1 procent till 2 290 Mkr (2 100).
  • Den organiska tillväxten uppgick till 13,3 procent (-4,4).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 210 Mkr (182).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9,2 procent (8,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 157 Mkr (82).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,98 kr (1,57).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 159 Mkr (235).
  • Årsstämman beslutade att välja om styrelseledamöterna Carina Andersson, Gerald Engström, Svein Nilsen, Patrik Nolåker och Gunilla Spongh samt nyval av Niklas Engström.
%d bloggare gillar detta: