Landshövdingen invigde mussellabb

För att hjälpa den sällsynta flodpärlmusslan att fortplanta sig har ett mussellabb byggts i Skinnskatteberg. I veckan invigdes det av landshövding Minoo Akhtarzand.

Musselcentret ligger i anknytning till Skogsmästarskolan i Skinnskattebergs kommun. Förutom labbet där musslorna ska odlas har en informationsmiljö om flodpärlmusslor skapats längs vattendraget mellan Övre och Nedre Vättern.

Landshövding Minoo Akhtarzand invigningstalade och Johan Törnblom från Skogsmästarskolan genomförde en guidning. Besökarna fick möjlighet att testa en rad olika aktiviteter som till exempel flugfiske och att ta bottenfaunaprover. Personal från Länsstyrelsen visade hur elfiske går till och berättade om fiskeförvaltningen i Hedströmmen.

Flodpärlmusslor är sällsynta och fridlystes 1994. De växer långsamt och har svårt att föröka sig. Musslorna behöver strömmande, klart vatten med sand, grus och sten. För att de ska kunna fortplanta sig måste det finnas öring i vattnet eftersom musslans larver hakar sig fast på öringens gälar. Där sitter den i nio månader och släpper taget när larven utvecklats till en pytteliten mussla. Först efter cirka 20 är flodpärlmusslan könsmogen.

Mälarenergi visade upp sin vattenkraftsstation och berättade om hur den bidrar med miljöanpassad och lokalproducerad el. Hembygdsföreningen berättade om sin verksamhet och serverade kaffe till korven som grillades.

I EU-projektet Grip on Life IP samverkar Skogsstyrelsen, Sveaskog, Mellanskog, Mälarenergi, SLU Skogsmästarskolan, Skinnskattebergs kommun och Länsstyrelsen i Västmanlands län. Projektet pågår mellan 2018 och 2025.

%d