Från vykortsidyll till nerkört bostadsområde

INSÄNDARE

Att se hur Kolarbyområdet med tre välskötta Bostadsrättsföreningar en gång såg ut och hur det ser ut idag är en chockartad upplevelse.

Vad berodde det på att Bostadsrättsföreningen Bäckens Park 1, Bäckens Park 2 och Brf Kolarbyn så totalt blev nerkörda då förutsättningarna inte kunde ha varit bättre då området i slutet på fyrtiotalet och i början på femtiotalet uppfördes.

Jag ska gå tillbaka till 1949 då de första fastigheterna i Brf Kolarbyn, Skogsvägen 1,2,3,4,5 och 6 stod inflyttningsklara. I Västanfors runt Grönlandsparken stod också en rad fastigheter inflyttningsklara. Vad Brf runt Gröndalsparken heter vet jag inte men jag säger Brf Gröndal för enkelhetens skull, detta hoppas jag att Ni har överseende.

Vad har vi då? Jo två stycken nybildade bostadsrättsföreningar som har samma förutsättningar där alla bostadsrätter är sålda och en styrelse är vald av medlemmarna. Med detta har medlemmarna i respektive Brf övertagit lånen som löper på en återbetalning låt säga på trettio år, lånen skall vara helt återbetalda 1979.

Att köpa en bostadsrätt är i princip det samma som att köpa en fastighet. En Brf är en egen juridisk person och styrelsen är juridiskt ansvarig för de beslut styrelsen tar. Varje Brf har Stadgar, dessa är standard och där framgår det vad som gäller. Till dessa finns för den enskilde Brf tilläggsstadgar som kan variera från Brf till Brf och är registrerade hos länsstyrelsen och är juridiskt bindande.

Dessa tilläggs stadgar kan ändras eller kompletteras under tid och ska beslutas på Brf Årsmöte. Styrelsen har enligt stadgarna en undersökningsplikt vad som gäller för fullgörandet bland annat följande.1. Kreditupplysning. 2. Stadigvarande inkomst. 3. Konsultera nuvarande och tidigare hyresvärdar.

Allt är frid och fröjd under femtio- och sextiotalet där tillväxten ligger på mellan 12 och 15 procent årligen. När stålkrisen i början på sjuttiotalet slår till drabbas Fagersta hårt. Många förlorar jobbet och flyttar. Nu står det tomma bostäder på Hantverksvägen och när socialnämnden frågar styrelsen i Brf 1&2 om det finns möjlighet att placera personer som funnit tröst i flaskan och av olika anledningar hamnat på samhällets skuggsida, med en lägenhet i Brf, svaret blir ja.

Det är ju här det brister, styrelsen åsidosätter sin undersökningsplikt vilket styrelsen beviljas ansvarsfrihet på årsmötena år efter år. Området förfaller allt mer och mer tills det tog slut för Brf på Hantverksvägen som gick i konkurs. Samma utveckling drabbade Brf Kolarbyn som höll ut tills det inte gick längre och konkursen var oundviklig.

Konkursförvaltaren beskrev tillståndet i Brf Kolarbyn i prospektet att citat: ”delar av fastigheterna är i akut behov av stambyten”. Mer behöver man inte säga. Under hela denna period under sjuttiotalet så kunde man få läsa följande annons i FP; ”Säljes 2 r.o.k Parkvägen pris 60.000 kronor.

Detta kan bara förklaras med att styrelserna och medlemmarna i Brf Gröndal under alla år från 1949 har levt upp till vad som stipuleras i stadgarna, jag kan ha fel och i så fall rätta mig.

Nu vill Socialdemokraterna i Fagersta köpa dom här saneringsfastigheterna utan att först göra en besiktning. Kan något saneringsbolag lägga ett fast anbud på vad det kostar att utrota förekomsten av vägglöss, kackerlackor mm?

Finns det något byggbolag som kan lägga ett fast anbud på vad det skulle kosta att ställa i ordning fastigheterna till dagens standard? Var ska de som bor där nu inhysas under sanerings/ och renoveringstiden?

Det här får bli på löpande räkning och med tanke på vad oduglingarna misslyckats med att hålla budget för storköket på Fårbo, simhallen, mm så är dessa tillkortakommanden bara kaffepengar mot vad som väntar nu.

Du som sitter för Socialdemokraterna i Kf och tar beslut om att köpa de här saneringsfastigheterna, hur ska Du förklara för dina barn, släkt, vänner, grannar och arbetskamrater att du varit med om att skuldsätta dem för oöverskådlig tid?

Du som tänker rösta på Socialdemokraterna i valet 2022 blir ju medskyldig.

PGJ

%d bloggare gillar detta: