Kraftigt ökat behov av socialhjälp i Fagersta i sommar

Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att stiga kraftigt i Fagersta. Under juni och juli ökade kommunens utgifter med 600 000 från samma period i fjol till 4 miljoner kronor.

Det framgår av den rapport som läggs på socialnämndens bord på måndag i nästa vecka, i ett läge då nämndens ålagts att hålla hårt i utgifterna för att undvika ännu ett kraftigt ekonomiskt bakslag.

I juni ökade behoven av ekonomiskt stöd för det nödvändigaste med 289 000 kronor jämfört med året innan för bidrag utanför integrationen och för juli var ökningen 243 000 kronor.

Socialnämnden har redovisat stora underskott i flera år och en orsak är de ökande kostnaderna för det som förr kallades socialhjälp och nu heter försörjningsstöd, något som stigit i takt med att arbetslösheten ökat och statens ansvar för dem som anlänt till Sverige de senaste åren succesivt upphör.

Även kostnaderna för integration ökade och totalt betalade Fagersta kommun ut 3 990 500 i bidrag under juni och juli. Ändå var det långt ifrån alla som fick bidrag. 229 beslut om avslag tog under de båda månaderna, varav många var delavslag. Inflyttning har skett av fem hushåll, varav två från skyddade boenden.

%d bloggare gillar detta: