Kvinnor ska inte behöva dö i vårdkön

INSÄNDARE

Mammografiscreeningen i Västmanland har en lång kö som byggts upp under pandemin. Detta leder till uppskattningsvis 100 oupptäckta cancerfall och kön av kvinnor som väntar på mammografi väntas ta två år att arbeta bort.

För en jämlik kvinnosjukvård i Västmanland anser jag att det är angeläget att prioritera cancervården. Regeringen har under året gjort extra satsningar på kvinnosjukvården i form av statsbidrag. Vad väntar (S)-styret på? Det är inte försvarbart att kvinnor i Västmanland inte får göra mammografiundersökningar. Vi ska inte riskera att någon ska bli allvarligt sjuk i en vårdkö för något vi kan ändra på.

Enligt Socialstyrelsen ska regionerna erbjuda avgiftsfri screening för bröstcancer med mammografi var 18–24:e månad till kvinnor som tillhör åldersgruppen 40–74 år. 

Avsikten med mammografiscreeningen är att upptäcka bröstcancer i tidigt skede. Genom de systematiska undersökningarna har dödligheten i bröstcancer minskat med 30 procent i Sverige. Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Cirka 20 kvinnor insjuknar varje dag.

Moderaterna i region Västmanland anser att privata företag har en viktig roll i att bidra till hälso- och sjukvårdssektorn. Därför föreslår jag och Moderaterna att regionen ska upphandla mammografiundersökningar för att på tidigt stadium upptäcka bröstcancerfall och öka tillgängligheten inom bröstcancervården i Region Västmanland. Låt inte kvinnor bli allvarligt sjuka i en vårdkö – upphandla mammografiundersökningar nu.

Anna Nygren, (M), ledamot i Regionfullmäktige Region Västmanland

%d bloggare gillar detta: