Ännu ingen gripen för mordbranden i Fagersta

Det som bekymrar polisen är att det nu gått en vecka sedan branden i restaurang Haket på Järnvägsgatan i Västanfors utan att man kommit närmare en lösning av fallet.

Allt tyder på att branden var anlagd eftersom flera i grannskapet reagerade på ljudet av krossat glas innan branden hastigt flammade upp, och att minst en person sågs springa från platsen och nedför Järnvägsgatan.

Tack vare att flera unga män som bor i samma fastighet som Haket reagerade snabbt och rusade ut med brandsläckare kunde elden hållas i schack en stund innan räddningsstyrkan kom. Annars hade det sannolikt blivit mycket större skador.

En granne reagerade på att det tog lång tid att komma fram till 112, vilket kan ha försenat räddningsinsatsen. Dessutom har inte Fagersta brandmän på plats på stationen efter kontorstid, vilket gör att de som har beredskap måste ta sig hemifrån till brandbilarna när det går larm.

Polisen har förhört upp emot 100 personer utan att ha någon särskilt misstänkt. Ägaren har inte kunnat peka ut några fiender eller andra som kan tänkas haft motiv för att sätta eld på restaurangen. Vid grova brott är tidsfaktorn ofta viktig för att kunna lösa fallen.

Rubriceringen mordbrand används när människors liv varit i fara, eller stora värden förstörts.

%d