Överfulla bussar körs i Fagersta trots uppmaning att hålla avstånd

Folkhälsomyndigheten uppmanar
ungdomar att ta pandemin på allvar och hålla avstånd. Men i Fagersta går bussar mer än fullsatta vissa tider. Kommunen uppmanar till att gå eller cykla istället.

– Jag och min fyraårige son klev på bussen på Dalavägen i morse för att åka till förskolan på Risbrovägen. Men redan vid kommunhuset var det fullt och folk fortsatte att släppas på vid Hantverksvägen, säger Ann-Sofi Eriksson till FN.

Det var så trångt att många tvingades stå och ingen hade munskydd. Särskilt barn kommer i kläm när det är överfulla bussar. Och många unga vuxna har inte vaccinerats än.

– Det talas så mycket om att trängsel ska undvikas men ändå proppas bussen full. Det är förskräckligt att de gör så här, påpekar hon.

Det gäller Fagerstalinjen som är gratis att åka eftersom kommunen betalar fram till nästa år. I våras hörde Kollektivtrafikförvaltningen vid Region Västmanland av sig om en förstärkning av Fagerstalinjen. De skrev att det varit många resande på Fagerstalinjen och därmed risk för trängsel. Vid avgångarna klockan 07.40, 15.05 och 15.55 har inte alla kunnat åka med.

Det har uppkommit konfliktsituationer på bussarna och sedan restriktioner infördes av Folkhälsomyndigheten har förstärkningsturer körts utan föregående dialog med Fagersta kommun. Kostnaden för förstärkningen har varit cirka 21 000 kronor per månad exklusive moms.

Kollektivtrafikförvaltningen anser att något behöver göras för att minska risk för oro bland förarna. En rekommendation är att uppmana elever att gå eller cykla. Från hösttidtabellen kommer förstärkning av turerna endast att utföras om Fagersta kommun beställer turerna och därmed står för kostnaden. En beställning behövde ha inkommit till kollektivtrafikförvaltningen senast den 13 juli.

Fagersta kommun beslutade att uppmana Kollektivtrafikmyndigheten att i ärenden som rör kostnadsökande förändringar i planeringen för Fagersta kommun lämna förslag genom beslut i kollektivtrafiknämnden och tillställa dessa till kommunstyrelsen i Fagersta.

Fagersta kommun hänvisar till tidigare beslut om att turer generellt ska anpassas i högre utsträckning till arbetstider, med undantag för de turer som normalt utgör skolskjuts från områden utanför tätort.

Dagens turer inom tätorten ska, för att undvika problem som kollektivtrafikmyndigheten tidigare meddelat, helst inte vara anpassade till tider för skolstart, utan hellre att sådana turer tidigareläggs, menar kommunen.

Utbildningsförvaltningen ombeds att ta fram och genomföra förslag på åtgärder som uppmanar elever att gå eller cykla till skolan med återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott.

%d bloggare gillar detta: