Många unga vill vaccinera sig mot covid-19

Folkhälsomyndigheten redovisar nya siffror för vaccinationstäckningen i den yngsta målgruppen 16 till 18 år. De visar att fyra av tio av dem nu fått sin första dos vaccin.

Minst 39,8 procent av ungdomar födda 2003-2005 hade på torsdagen fått sin första dos vaccin enligt Folkhälsomyndighetens sammanställning.

– Det är glädjande att så många unga redan vaccinerat sig. Nu är det viktigt att alla också tar sin andra dos, säger Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram.

Alla regioner startade inte vaccinationen samtidigt och storleken på gruppen varierar mellan regionerna. Andelen som hunnit vaccineras kan därför skilja sig åt i olika delar av landet.

Folkhälsomyndigheten påpekar att vaccinet skyddar både individen och andra mot allvarlig sjukdom. Alla som har möjlighet uppmanas därför att vaccinera sig.

Bilden nedan är den senaste från region Västmanland och visar hur många i arbetsför ålder som vaccinerats i länet.

%d