POSK är stärkta av utvecklingen av kyrkoarbetet i Fagersta

KYRKOVALET

”En engagerad kyrka behöver engagerade människor som står fria från partipolitiska bindningar!”
Det är en av grunderna för POSK, som styr Västanfors-Västervåla församling sedan många år och har utvecklat verksamheten starkt, inte minst inom skolans och diakonins områden.

Anders Linger, före detta polismästare i Fagersta, fick i egenskap av kyrkvärd idén till att bilda POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, som ett alternativ till de politiska partierna.

Han fick med sig en rad Fagerstabor som ville verka för att församlingen skulle styras efter andra grundvalar än de partipolitiska.
Och 2005 petade de bort Socialdemokraterna från makten, efter decennier av total dominans i den lokala kyrkopolitiken.
Det öppnade för en omfattande utveckling av församlingens arbete.

”POSKs fortsatta och viktiga diakonala engagemang, med att utveckla välfärdsfrågorna i vår bygd (social ekonomi), har getts hög prioritet under mandatperioden (förskola, skola, drogbehandlingsverksamhet i Malingsbo/Tolvsbo samt öppenvårds- behandling i Örebro, kyrklig begravningsbyrå, serverings- och konferensverksamhet, konsultativa uppdrag åt andra församlingar m.m.)”, säger POSK i en tillbakablick.

”Allt detta utgör tillsammans en fantastisk och unik helhet som saknar motstycke inom Svenska kyrkans välfärdssträvanden”, påpekar man.

POSK nämner en rad områden som man under den närmaste mandatperioden kommer att fortsätta arbeta med ”för att erbjuda människor närvaro och gemenskap, samt kunna förmedla tillit, befrielse och livsmod, att fortsätta utvecklingen av församlingens gudstjänst- och musikliv, samt barn- och ungdomsverksamhet”

”Och att stödja det värdefulla diakonala arbete som personalen lägger ner i nära möten med människor, bland annat inom hälso- och sjukvården, att främja goda arbetsförhållanden, där personalens kunskaper och färdigheter tas till vara och utvecklas, med mera”, påpekar man.

Här kan hela programmet läsas:

https://www.posk.se/vastanfors-vastervala/wp-content/uploads/sites/197/2021/03/valfolder-posk-2021.pdf

%d bloggare gillar detta: