Oro för att covidsmittan ska öka nu när skolorna börjar

Det är definitivt inte läge att blåsa faran över när det gäller pandemin och smittskyddet varnar för lokala utbrott om inte alla tar sitt ansvar. Framför allt gäller det ungdomar.

Enligt Region Västmanland redovisar Fagersta flest smittade per invånare samtidigt som knappt 60 procent av befolkningen fått två doser vaccin. Det finns alltså stor risk för ökad smittspridning nu när skolorna börjar igen. 

Undervisning på plats i skolan är huvudprincipen när grundskola och gymnasium nu startar. Samtidigt behöver förebyggande åtgärder finnas på plats för att minska risken för smittspridning av covid-19.

– Närundervisning är den bästa undervisningsmetoden för de flesta barn och unga och spelar en viktig roll för deras hälsa och möjligheter längre fram i livet. Barns rätt till en god skolundervisning och ett socialt sammanhang behöver bibehållas under covid-19-pandemin, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, som påpekar det viktiga i att anpassa för att minimera smittospridning.

Exempel på förebyggande åtgärder är att:

  • Undvika större samlingar så som exempelvis samlingar i aulan, samt samlingar i trånga lokaler.
  • Möjliggöra för skolans personal att fortsatt utföra de arbetsuppgifter som går hemifrån.
  • Förlägga delar av undervisningen utomhus, särskilt under de första veckorna av terminen.
  • Fortsätta att se över möjligheten till alternativt genomförande av möten, exempelvis digitalt eller utomhus.
  • Påminna elever, vårdnadshavare och personal om att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det är särskilt viktigt att elever, personal och vårdnadshavare stannar hemma även vid milda symtom.
  • Påminna om att även följa allmänna råd på fritiden och fritidsaktiviteter.
  • Upprätthålla möjligheterna till god handhygien

Regionerna behöver också fortsatt ha beredskap för hantering av fall och utbrott i skolmiljön och upprätthålla en hög kapacitet för testning och smittspårning.

Folkhälsomyndigheten påpekar att det för en del kan det ta veckor till månader, innan man känner sig frisk igen. Sjukdomen drabbar väldigt olika och hos vissa kan symtom hålla i sig länge, även om man inte varit så sjuk att man behövt sjukhusvård.

För de som blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård tar det också ofta lång tid innan man känner sig helt återställd. Läs mer om hur du ska göra om du eller någon i familjen har blivit sjuk.

%d bloggare gillar detta: