Brinellskolan har kompetenta lärare på el- och energiprogrammet

Svar på insändare från ”Oroliga föräldrar

Att Brinellskolans elever får en god utbildning är självfallet ett huvudmål med skolan och vi är stolta över att ha nästintill uteslutande behöriga lärare.

Brinellskolan har inga tomma tjänster vid höstens skolstart, utan den jobbannons som insändaren syftar till avser att tillsätta en kommande vakans. El- och energiprogrammet har redan anställt en ny lärare med mycket hög kompetens och vana att lära ut kring modern elteknik med vindkraft och solceller som exempel. Denna lärare är redan i tjänst.

Utöver denna tjänst finns två till lärare på programmet, varav den ena kommer att sluta senare under höstterminen. Denna rekrytering arbetar vi med och målet är att det inte ska uppstå något glapp. Om så skulle vara fallet är vår plan att ta in pensionerad ellärare så att ingen eventuell vakans ska drabba eleverna. 

Gällande pandemin har eleverna haft möjlighet att vara inne på skolan för praktiska moment och även APL. För det fall pandemin påverkat APL tidigare så möjliggörs ytterligare APL under senare del av utbildningen. Betygsmässigt ser vi att det har gått bra för Brinellskolans elever trots distansstudier. 

Brinellskolan arbetar kontinuerligt med att försäkra sig om att ha kompetenta lärare och därav kan det annonseras om lediga tjänster innan vakans uppstått. Vi välkomnar kontakt med oss på skolan vid eventuella frågor, funderingar och oro. 

HENRIK JUNNO

Chef på Brinellskolan

%d bloggare gillar detta: