Hur ska eleverna på el och energi i Fagersta få en adekvat utbildning?

INSÄNDARE

Hur ska Fagersta kommun och skolledningen se till att de elever som läser El och energi på Brinellskolan får en adekvat utbildning?

De flesta elever har på grund av pandemin drabbats av en bristfällig utbildning men när det gäller eleverna på många praktiska utbildningar som El och energiprogrammet har även praktiken inte kunnat genomföras på det sätt som ger dem den praktiska erfarenhet som de behöver.

Att eleverna sedan under ett års tid inte haft en fungerade lärare i elämnen samt att hela kurser inte kunnat genomföras är inte ok. Då undrar man om skolledningen verkligen gjort allt de kan för att hitta en ny fungerande ellärare?

Nu står det att läsa på arbetsförmedlingens lediga arbeten att Brinellskolan söker inte en utan TVÅ ellärare och då blir man väldigt bekymrad och undrar vad eleverna på El och energiprogrammet kommer att få för utbildning?

Detta måste innebära att en av de två mycket kompetenta lärare som varit anställda som ellärare slutat! Den ellärare som är kvar kan ju omöjligtvis ansvara för elutbildningen för tre årskurser! Skolan börjar om några få dagar och annonsen om nya ellärare ligger fortfarande ute.

Kommer över huvudet taget Fagersta kommun och skolledningen se till att eleverna får de kompetenta lärare som de behöver för att få den utbildning de har rätt till för att kunna arbeta som elektriker i framtiden?

OROLIGA FÖRÄLDRAR

%d bloggare gillar detta: