Gör (S)venska kyrkan till Svenska kyrkan igen!

DEBATT KYRKOVALET

Vi ser med stor oro på att folkkyrkan, under decennier av socialdemokratiskt vanstyre, har utvecklats till en vänsterliberal opinionsbildare där respekt för klassisk tro och tradition fått stryka på foten.

Svenska kyrkan har i vissa avseenden kapitulerat för vänsterliberal partipolitik i så hög utsträckning att troende klassiskt kristna, anställda som ideella, förskjuts genom mobbning och trakasserier. När man inte längre kan känna sig säker i sin kristna identitet i kyrkan, har något gått allvarligt fel.

Svenska kyrkan behöver bli tydligare och mer trofast i sin kristna tro, bekännelse och lära. Den behöver bli mer hänsynstagande till klassiskt kristna och konservativa inriktningar, men också till personer som förstår evangeliet och värnar om kyrkans liturgi, bekännelseskrifter och undervisning.

Den Svenska kyrkan skall vara en kyrka i tiden och inte av tiden!
Vi menar att kyrkan skall vara en kyrka i tiden avseende exempelvis modern kommunikation, men inte att den ska låta sig styras av trender och ändliga värden i samtiden. Vi vill se en klassisk konservativ kristen kyrka med Jesus i centrum.

En varm kyrka, tydlig i sin kristna identitet.
I Matteusevangeliet myntas det klassiska uttrycket: ”Allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig”.

Vi vill att församlingen blir en verklig diakonal kraft för våra svagaste som lider nöd – exempelvis fattigpensionärer, missbrukare, hemlösa eller kvinnor som lever med hedersförtryck. En kyrka som är tydlig i sin kristna identitet och möter människor oavsett vilka de är eller vad de har för problem, för att erbjuda dem stöd och en relation med Gud i kyrkans famn.

Vi vill:
– Att Svenska kyrkan ska vara en motpol till den negativa samhällsutvecklingen och stå stadigt i rollen som den sammanhållande kraft, kulturbärare och förvaltare den är.

– Att Svenska kyrkan aktivt tar rollen att tydligt förmedla innebörd och värde i kristna högtider till nästkommande generationer. Kyrkans arbete i den lokala församlingen ska stärkas för att återigen låta kyrkan bli centrum för samhällsliv, kultur, undervisning och förmedlare av goda tidlösa värderingar.

– Att den svenska psalmboken, vilken är en hörnsten i vårt värdefulla kulturarv, inte förvanskas genom icke-kristna uttryckssätt och normkritiska utsvävningar. Den ska vara ett tidlöst kitt som förenar vårt folk, tydligt grundad i kristen tro och folkkultur.

Ingvar Jonsson (SD) Ledamot i stiftsfullmäktige Västerås stift

%d bloggare gillar detta: