Fagersta bryter mot sina egna regler och anställer fritidsledare på halvtid

Fagerstas politiska ledning har flera gånger framhållit offentligt att man infört heltid som norm, för att alla anställda ska kunna leva på sin lön. Men nu har två halvtidsjobb som fritidsledare annonserats ut istället för en heltid. Ansvarig chef ser bara fördelar med det.

Flera läsare har hört av sig till FN efter att ha läst annonsen om halvtidsjobben på fritidsgården. Detta eftersom politikerna gång på gång deklarerat att anställda på Fagersta kommun ska kunna leva på sina jobb och att man vill vara en bra arbetsgivare.

– Jag mejlade Marino Wallsten för fyra veckor sedan om det är okej med att båda tjänsterna har en sysselsättningsgrad på 50 procent med tanke på beslutet om heltid som norm. Men han har inte svarat, säger en Fagerstabo till FN.
Det har däremot kultur- och fritidschef Lena Sundholm gjort:

”Gällande den öppna fritidsgården där behovet av öppethållande för barn och ungdomar ska prioriteras efter skoltid, innebär det att personal ska finnas i tjänst när barn och ungdomar inte går i skolan. Arbetstiden innebär därmed kvällsarbete alla vardagar samt helger. Vi väljer nu att ersätta en heltid med två halvtid för att tillmötesgå detta, det politiska uppdraget, och nå målsättningen med öppen fritidsgårdsverksamhet”, skriver hon i sitt svar till Fagerstabon.

”Fördelarna är flera. Vi utökar personalstyrkan med ytterligare en person och ungdomarna ges därmed möjlighet att möta fler trygga fritidsledare och pedagoger i varierande ålder och kön med olika erfarenhet och bakgrund. Chansen att hitta just ”sin” trygga vuxen att prata med, anförtro sig åt och lotsas av, ökar!”, fortsätter hon.

”Också fritidsledarnas olika intressen och styrkor skänker ökade möjligheter för besökande ungdomar till aktiviteter på ungdomarnas centrala mötesplats fritidsgården, där också ökade möjligheter till breddat innehåll nu kommer att ges”, påpekar kultur- och fritidschefen.

För att bli fritidsledare krävs högskolebehörighet från gymnasiet och exempelvis två års heltidsstudier på folkhögskola. Att kunna försörja sig och betala tillbaka på studieskulder med endast en halvtidslön anser de flesta vara omöjligt. Och det är inga låga krav man ställer på fritidsledarna.

”Att möta och vägleda ungdomar på deras fritid innebär ett mycket stort ansvar. Vi söker därför dig som är trygg i dig själv, som utgör en god förebild för ungdomar och som har förmåga och energi att agera och ta egna beslut. Du bör vara initiativ- och ansvarstagande, kreativ, lyhörd och inspirerande. För att etablera och behålla goda kontakter med besökande ungdomar behöver du vara såväl empatisk som relationsskapande, liksom en trygg och klok förebild och ledare. Din personlighet är av stor vikt för att lyckas i den här tjänsten”, skriver Fagersta kommun i jobbannonsen.

%d bloggare gillar detta: