Fördröjd diagnos av cancer i ett år

En patient utreddes inte för blod i urinen, vilket ledde till att diagnosen av cancer i urinblåsan fördröjdes i cirka ett år. Händelsen lex Maria-anmäls nu av Region Västmanland.

Patienten sökte sin vårdcentral på grund av urinvägsbesvär och fick behandling för urinvägsinfektion, men trots blod i urinen startades inte någon utredning med anledning av detta – och behandlingen följdes inte upp.

Under det följande året hade patienten kontakt med vårdcentralen ytterligare två gånger, dels för hälsokontroll och dels för problem med att urinera.  Men inte vid något tillfälle startades någon utredning av blod i urinen.

På grund av återkommande episoder av blod i urinen beslutade en läkare i en annan verksamhet att remittera patienten vidare. Då startade ett så kallat standardiserat vårdförlopp och cancern i urinblåsan blev slutligen upptäckt.

Den berörda vårdcentralen har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för att något liknande händer igen.

%d bloggare gillar detta: