Ska Engelbrektsgatan i Norberg se ut så här?

”Är det meningen att Engelbrektsgatan i Norberg ska se ut så här?” undrar en Norbergsbo i ett brev till kommunen.

”Här påbörjades enligt NVK:s projektbeskrivning VA-sanering av Engelbrektsgatan i oktober förra året och avslutades i år runt midsommar. Därefter har vad jag sett inget utförts på platsen vilket i dag tydligt kan ses”, skriver Norbergsbon och påpekar att det inte finns några varningsskyltar om pågående vägarbeten.

”Vilket jag uppfattar som att om någon kör sönder ett fordon är Norbergs kommun ansvarig för detta. Vilket ytterst innebär vi skattebetalare. Vad anser Ni om detta?” undrar personen och pekar på att det enligt ett VL-anslag på busshållplatsen benämnd “Vårdcentralen” står att avstängning är planerad till 16 juni.


”Vilket nu måste innebära 16 juni 2022. Och allra allvarligast är väl att trottoarerna helt eller delvis måste vara helt obrukbara för personer med rullator eller rullstol. Detta är trots allt närmaste vägen från Centrum till Norbergs Vårdcentral. Risken att någon person ramlar och skadar sig här är helt uppenbar och det är helt oacceptabelt”, skriver Norbergsbon som efterlyser en kommentar om hur kommunen ska lösa problemet.

%d bloggare gillar detta: