Nu ska Ringvägen få gång- och cykelväg – och snart blir det p-vakter

En ny gång- och cykelväg ska anläggas runt Ringvägen. En åtgärd som görs för att värna om oskyddade trafikanter och för att fortsätta utvecklingen med ett komplett gång- och cykelnät i Fagersta, påpekar kommunen.

Uppdraget utförs av Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds entreprenör Skanska och påbörjas nu i veckan. Det beräknas ta cirka sju veckor att göra.

”Delar av övre Ringvägen kommer att stängas av för att få så bra framdrift som möjligt och för att personerna på plats ska kunna arbeta säkert. Vi ber om överseende med detta”, hälsar kommunen.

Parkeringsproblemen på Ringvägen har varit ett bekymmer under många år och stadigt blivit värre. Nu ska det byggas gång- och cykelbana runt hela vägen, samtidigt som p-förbud införts från båda håll.

När bostadsområdet Ringvägen byggdes på 1960-talet räckte p-platserna gott och väl till eftersom många boende inte hade bil. Sedan dess har nya generationer flyttat in, där en del familjer måste ha två bilar för att klara jobbresor, bland annat.
Det har lett till att parkeringsplatserna inte räcker till. Redan på 1980-talet var det så ont om platser att bilister parkerade i skogskanten eller på infarterna.

– Det är lugnt. Här är aldrig några poliser och lappar en, sa en kille som skulle besöka en kompis. – Ja vad f-n ska man göra när det inte finns nånstans att stå. Man måste ju ha bilen till jobbet, sa en annan till FN.

En bostadsrättsförening har kontaktat Fagersta kommun om det ökade problemet med att bilar ställs så att de blockerar både sophus, räddningsvägar och utfarter.
NVK har kontrollerat området och konstaterar att felparkerade bilar försämrar framkomligheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten i området.


När arbetet är klart är det slut med att parkera hur som helst efter gatan och in mot skogen. NVK räknar med att parkeringsvakterna ska vara igång till hösten och lappa alla felparkerare i stan.

%d bloggare gillar detta: