Högsta instans ska avgöra om Padelcenter måste böta 99 000

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om att Padelcenter i Fagersta ska betala 99 000 i byggsanktionsavgift överklagades till Länsstyrelsen, utan framgång. Nu ska det avgöras i högsta instans.

Padelcenter har byggts vid den före detta degfabriken på Henningsvägen och intresset för att spela har varit stort från start. Problemet är bara att man inte hade formellt tillstånd att öppna.

Meningen var från början att det skulle byggas två banor som skulle användas privat. Det sökte man och fick bygglov, startbesked och även slutbesked för. Sådant måste finnas även innan man flyttar in i en vanlig villa.

Men man bestämde sig för att satsa större och utökade med flera banor. Bygglov till det beviljades den 22 februari. Folk strömmade till för att spela.
När det kom till miljö- och byggnadskontorets kännedom tvingades man stänga, samt även plocka ned den stora skylt som satt på fasaden då det inte fanns tillstånd för den.

– Detta har nämnden kommunicerat och begärt rättelse på, vilket man också har åtgärdat. Det har emellertid inneburit att nämnden varit skyldig att ta upp frågan om byggsanktionsavgifter, sa Johan Hagland, tillförordnad Plan- och byggchef till FN efter att beslutet tagits.

Han påpekade att ägarna följt alla byggregler i övrigt och att anläggningen är brandsäker, med mera. Det gjorde att nämnden inte ville döma ut en alltför hård sanktionsavgift som i ett fall i Avesta där det hamnade på 800 000 kronor.

– Kruxet är att de öppnade för publik verksamhet innan överklagandetiden gått ut vilket var den 22 mars. Avgiften skulle då hamna på 200 000 men nämnden valde att sätta ned den till 99 000, sa Johan Hagland.

Det blir nu mark- och miljödomstolen som ska avgöra om Padelcenters ägare Wilson fastigheter måste betala de 99 000 kronorna

%d bloggare gillar detta: