Fler läkare med utländsk utbildning straffas för oskicklighet

” Bland läkarna som bedömdes vara oskickliga har ett flertal en ursprungslegitimation från ett annat land.”

Det sa Susanne Billum, ordförande i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, i en intervju i Läkartidningen i fjol. Hon är bekymrad över en ökad mängd oskicklighetsärenden där läkarna har en utländsk läkarutbildning.

Många reagerade på FN:s artikel om att Region Västmanland ska sätta stopp för att patienter får välja bort läkare som inte är svenska. Debatten kom mest att handla om språkförbistringar, vilket kan orsaka missförstånd mellan patient och läkare. Men på riksplanet spårade debatten delvis ur i att handla om anklagelser om rasism.

31 läkare fick sin legitimation återkallad förra året. När det gäller beslut om prövotid rör det sig om 24 läkare. Grov oskicklighet var den näst vanligaste grunden både för återkallelse och prövotid.

”Bland läkarna som bedömdes vara oskickliga har ett flertal en ursprungslegitimation från ett annat land. Även i gruppen läkare som själva begärt att få sin legitimation återkallad efter att Ivo startat en utredning om oskicklighet återfinns läkare med utländsk läkarutbildning. Vissa länder i Östeuropa återkommer något oftare enligt HSAN. Bland förra årets ärenden sticker Rumänien ut”, skriver Läkartidningen. 

Susanne Billum är bekymrad över utvecklingen:

”Vi ser precis samma problem bland sjuksköterskor. En del kan knappt någonting. Inte ens the basics. Det är alldeles för lätt att få ut legitimation i några länder. Och ibland misstänker man att de inte gått någon utbildning, eller bara en del av den”, säger hon till Läkartidningen.

Enligt Susanne Billum är det inte ovanligt att läkare med bristfälliga medicinska kunskaper arbetar som hyrläkare.

”Förutom den här gruppen med personer som bedöms vara oskickliga, kan vi se att läkare med missbruksproblem gärna arbetar som hyrläkare.”

Läs hela intervjun här:

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/02/hsan-okning-av-lakare-med-utlandsk-utbildning-bland-oskicklighetsarendena/

%d bloggare gillar detta: