Brinellskolans regler mot kränkande särbehandling gäller även för ledningen

Politikerna i styret över Brinellskolan, före detta NVU, beslutade i höstas att ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa att kränkande händelser absolut inte ska ske.

FN har frågat NVU-ordföranden Aneth Arvidsson, S, om hon har någon kommentar till att utredaren riktar kritik mot en rektor för upprepade fall av kränkande särbehandling, vilket skadar Brinellskolans rykte i en tid då man konkurrerar hårt om både elever och lärare. Men Arvidsson avböjer.

”NVU tar som arbetsgivare avstånd från all form av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. Grunden för vår människosyn är respekt för varje anställds och elevs unika och lika värde. Varje elev och anställd har rätt att känna sig sedd, hörd och respekterad inom förbundets samtliga verksamheter”, heter det i åtgärdsplanen.

Man påpekar att det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker och att drabbade tas om hand.
Ändå blev en lärare långtidssjukskriven efter en konflikt med den berörda rektorn.

Nu blir det Fagersta kommuns direkta ansvar att se till att Brinellskolan lever upp till deras policy om kränkningar och annat eftersom gymnasiet ska sortera under den nybildade utbildningsnämnden där Sune Andersson, S, är ordförande.
%d