Uppläxning för kränkande särbehandling av lärare i åtta fall på Brinell


Brinellskolan i Fagersta läxas upp av utomstående utredare efter att två personer i skolledningen har anmälts av flera lärare för kränkande särbehandling. Det konstateras att det brister i ledarskapet med risk för dåligt rykte.

Det är en 60 sidor lång granskning som specialistkonsulten Human&Heart gjort med anledning av att det kommit in 20 anmälningar från fyra lärare om att de blivit illa behandlade av delar av skolledningen.

Av dessa anmälningar kommer utredningen fram till att det skett kränkande särbehandling i åtta fall. Det är framför allt en rektor som dragit på sig flertalet anmälningar.

Utredarna ser det som antagbart att ett i vissa delar destruktivt ledarskap i kombination med otydlig kommunikation har lett till ohälsa, stress och konflikter. De har konstaterat att det finns brister både i det direkta och indirekta ledarskapet.

”Konsekvenserna för medarbetarna av destruktivt ledarskap är frustration, förstörda karriärer, depressioner, sjukskrivningar och riskerar en organisation som får dåligt rykte som arbetsgivare, skriver Human&Heart.

Utredarna påpekar vidare att mycket tyder på att det finns omfattande samarbets- och kommunikationsproblem på arbetsplatsen, vilket påverkat flera anställda på skolan.
De konstaterar att nedläggningen av wakeboardgymnasiet och de utredningar som genomförts har varit påfrestande för organisationen, liksom att NVU upphör som organisation.

”Det är av stor vikt att chefer har kunskap om hur man leder framgångsrikt i en förändringsprocess trots motstånd”, framhåller utredarna och pekar på att det bör säkerställas att de har rätt förutsättningar för att agera så att de fullgör sitt arbetsmiljöansvar.

Nu blir det Fagersta kommun som får ta tag i problemen på Brinellskolan som ny ansvarig huvudman från 1 juli och i första hand då den utbildningschef som man ännu inte lyckats rekrytera. Ledningen ansåg att ingen av de sökande höll måttet och avbröt processen tidigare i somras.
En ny annons ska ut efter semestern.

%d bloggare gillar detta: