Ny ägare till Fagerstas nya kommunhus

Fagersta kommun sålde det före detta brukskontoret och Norra station till Offentliga hus AB, som sågs som en långsiktig garant för trygghet. Men innan man ens hunnit flytta in har Offentliga hus köpts upp.

Det framhölls i den politiska debatten som extra viktigt att Fagersta kommun sålde fastigheterna till ett bolag som var specialiserade på offentliga byggnader. Det sågs som en garanti för långsiktighet.

Men nu har Offentliga hus köpts upp av Samhällsbyggnadsbolaget i Göteborg vars affärsmodell bygger på ”fastighetsförvaltning med trygga kassaflöden från social infrastruktur som kompletteras av tre intäktsgenererande value-add-strategier: Projekt- och fastighetsutveckling, renovering, om- och tillbyggnad samt fastighetstransaktioner. Med affärsmodellen skapar SBB långsiktiga och hållbara aktieägarvärden genom en hög riskjusterad årlig avkastning”, skriver bolaget på sin hemsida.

– Det är en av de största aktörerna inom samhällsfastigheter i Norden. Det innebär inga förändringar för kommunen eftersom att fastigheten övergick med befintliga hyreskontrakt till SBB, säger Fagersta kommuns fastighetsstrateg och blivande fastighetschef på NVK, Oscar Bogren.

%d bloggare gillar detta: