Därför är Fagersta Nyheter inte gratis – arbete betalas och beskattas i Sverige

För snart fem år sedan var FN en hobby som utan kostnad levererades på Facebook. Efter ett seriöst försök att lägga ner sidan hösten 2018 på grund av fula angrepp från lokala politiker som gjorde det ideella arbetet inte värt besväret, kom motbudet från läsarna att betala en slant för sig.

Men det visade sig bara fungera delvis trots att hobbyn blev ett heltidsyrke emot alla arbetsrättsliga regler – sju dagar i veckan, alla årets dagar.
Istället möttes FN av spott och spe från S och tillika Kommunals företrädare som öppet påstod att FN drevs av vinstbegär, vilket visade på en sorglig okunskap om varifrån pengarna till bland annat Kommunals löner kommer ifrån.

FN drivs framför allt av ambitionen att vara först med viktiga nyheter och det är vi ofta – tack vare goda kontakter och en engagerad läsekrets.
Varken polisanmälningar från det granskade kommunalrådet Marino Wallsten, S, eller hat och hot sena helgkvällar och mitt i nätterna
från en del av hans anhängare, har lyckats stoppa Fagersta Nyheter, även om det varit väldigt obehagligt att bli trakasserad av människor som står makten väldigt nära.

Eller som senast att utsättas för rena lögner av en S-politiker anställd på Fagersta kommun att FN skulle ha blockerat Fritidsbanken från att göra inlägg. Tvärtom har FN alltid välvilligt ställt upp med gratisreklam!

Polis och åklagare har gjort ett bra och rättssäkert jobb för att säkra den grundlagsskyddade yttrandefriheten i det demokratiska samhället. Alla anmälningar mot undertecknad har lagts ned innan de ens lett till misstanke om brott.

Att utmana en gigant som Bonnier, som ger ut Fagersta-Posten, med alla dess resurser och i vissa fall enfaldiga påhopp, är heller inte lätt för en uppstickare. Men FN är bara ett komplement till övriga media länet och konkurrerar varken om generösa skattebidrag eller annonser.

Men det stora stödet från er läsare gör att FN kan fortsätta rapportera. Och att liksom alla andra nyhetstidningar begära att FN:s läsare betalar om de godkänner cookies är helt lagligt enligt högsta juridisk sakkunskap på området på Stockholms universitet.
FN har både poliser, jurister och andra rättsmedvetna som gör rätt för sig och punktligt betalar sin prenumerationsavgift, liksom framför allt merparten av läsarna som undersköterskor, industriarbetare och pensionärer.

Så om du ska läsa Fagersta Nyheter kostar det 20 kronor i månaden. Då kan vi dessutom växa och skapa fler arbetstillfällen i Fagersta.

OLA WAHLSTEN
Ansvarig utgivare

%d