Försenad cancerdiagnos Lex Mariaanmäls

Region Västmanland har Lex Maria anmält en händelse, där en patient kan ha fått sin cancerdiagnos fördröjd.

Patienten sökte akut vård vid flera tillfällen på grund av buksmärtor och starka och oregelbundna blödningar från underlivet. Undersökningar som då genomfördes gav ingen misstanke om en elakartad sjukdom och behandlingen som gavs lindrade patientens besvär.

Då patientens besvär tilltog sökte sig patienten några månader senare till kvinnokliniken för förnyad bedömning. Undersökningen ingav då misstanke om underlivscancer vilket bekräftades efter noggrann och omfattande utredning. En behandling i botande syfte inleddes omedelbart.

Då verksamhetens internutredning visade på brister i omhändertagande av patienten och en fördröjning av diagnosen inte kan uteslutas, anmäler Region Västmanland händelsen för att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet.

Verksamheten har granskat sina rutiner och vidtagit åtgärder för att minska risken för liknande händelser i framtiden.

%d bloggare gillar detta: