Räddningstjänsten vädjar att inte blockera vägen till baden

Den ovanligt varma och soliga sommaren har medfört att mängden badsugna ökat väsentligt. Och många parkerar så illa att räddningsfordon inte kommer fram.

Många badplatser har inte parkeringsplatser som är dimensionerade för en stor mängd bilar. Små badställen iordningställdes på den tiden då det var vanligt att cykla till sjön. Numera kommer badgästerna i bilar.

Det har hänt flera gånger att Räddningstjänsten inte kunnat ta sig fram vid olyckstillbud på grund av att bilar parkerats på båda sidor om en mindre väg ned till sjön. Det kan handla om sekunder hur ett olycksfall ska sluta.

Därför har räddningstjänsten i Skinnskatteberg gjort en video där de påtalar vikten av att badgäster inte ställer bilarna så att styrkorna inte kan ta sig fram.


https://fb.watch/6R6_5Rh_bO/

%d bloggare gillar detta: