Det slog knut i magen när jag förstod

”Det slog knut i magen när jag i morse förstod att det var två barn i förskole- och lågstadieålder som skadats i skjutningen söder om Stockholm i går kväll” skriver min partiledare Nyamko Sabuni på sin Facebooksida.

Jag ryste i sommarhettan och väljer att återge hennes fortsatta text. Gränsen är sedan länge passerad och att barn nu faller offer för gängens skjutningar bekräftar att Sverige befinner sig i djup kris.

Vi vet att Sverige har gått från att vara ett av de länder med minst dödsskjutningar, till ett av de värsta i Europa. Det räcker inte med att konstatera att våldet är oacceptabelt. Ska vi på riktigt vända utvecklingen måste de värsta kriminella hållas borta från gator och torg under lång tid. De måste hållas borta från de områden där många barn idag tvingas växa upp med knappa resurser och med få positiva förebilder.

Mycket måste göras på många plan för att vända utvecklingen, men framför allt behöver svenskt rättsväsende stärkas. Liberalerna har under lång tid kämpat för kraftfulla satsningar på ökad trygghet. Sverige behöver en rad omfattande reformer:

• Fler poliser. För att nå det europeiska snittet behövs 5000 nya poliser till 2024 och ytterligare minst 5000 poliser till 2029.

• Avskaffad straffrabatt. Straffen för livsstilskriminella måste bli kännbara.

• Att polisen får bättre verktyg anpassade till dagens tekniska utveckling.

• Möjligheten att ta ifrån kriminella pengar och tillgångar genom effektivare samverkan mellan myndigheter för att bryta gängens maktposition i stadsdelar.

• Stoppa rekryteringen av unga genom förebyggande insatser och samverkan mellan myndigheter.

Anita Lilja-Stenholm (L)

%d bloggare gillar detta: