Full fart i lekparken men noll integration

På söndagskvällen var det som vanligt många besökare i lekparken i Vilhelminaparken. Men trots Fagersta kommuns alla försök till intregration i sommar fanns inga svenskfödda där.

Trots alla integrationsprojekt går det trögt i Fagersta. Barnen som flyttat till kommunen lekte och hade roligt medan de vuxna dukat upp middag. Plötsligt kom en vuxen kom fram och förbjöd i skarpa ordalag FN att fotografera.

Det uppstod en diskussion om vad som gäller i Sverige och att det är tillåtet att fotografera människor på allmän plats. Den sakkunskapen hjälpte dock inte utan personen fortsatte kräva att FN inte tog några bilder ens från långt håll utan skulle försvinna därifrån på en gång.

%d bloggare gillar detta: