Hur kan Fritidsbanken kalla sig ideell?

INSÄNDARE

Det är inte tal om annat än att Fritidsbanken gör en insats för de barn och ungdomar i Fagersta som inte har det så fett hemma. Men att påstå att verksamheten är ideell är att fara med osanning.

Fritidsbanken kan existera för att Fagerstaborna skänker bort sportartiklar som Fritidsbanken sedan lånar ut och självklart tappar man lusten att bidra när man får veta att de som lånar fina cyklar förstör eller stjäl dem. Men jag har aldrig läst eller hört att Fritidsbanken/kommunen gjort någon polisanmälan fastän alla som lånar måste skriva på ett kontrakt. Har hört att kommunen annars anmäler alla brott.

Så till det ideella. Vad består det av? Personalen som sköter Fritidsbanken är väl anställd av Fagersta kommun och avlönade av oss skattebetalare, det är väl ingen som jobbar oavlönad alltså ideellt med verksamheten, det är väl som med vilken kommunal service som helst. Och vem står för kostnaderna för deras fordon och annat? Eller har jag missat något?

PYÖRÄILIJÄ

%d