Vårdköerna till 1177 måste kortas ned!

De flesta av oss har någon gång ringt 1177 för att få råd och stöd. 1177 är en naturlig första ingången in till hälso- och sjukvården men de första man möts av är en lång kö, under förra året var medelväntetiden till 1177 hela 24 minuter.

Även under 2021 har väntetiderna varit långa och ligger ofta en bra bit över 20 minuter och under april över 33 minuter.

En delförklaring till de mycket långa väntetiden är ett ökat söktryck i samband med pandemin, men detta kan bara till del förklara varför kötiderna är långa, även innan pandemin var väntetiderna långt ifrån både regionala och nationella målvärden.

En anledning till de långa väntetiderna är att Västmanland samarbetar tillsammans med en rad andra regioner kring gemensam sjukvårdsupplysning under vissa tider på dygnet. Tanken är att regionerna ska täcka upp för varandra och jämna ut behoven mellan regionerna och på det sättet leda till kortare väntetider. En god tanke men tyvärr finns det mycket lite som tyder på att denna ordning bidrar till kortare väntetider. De regioner som deltar i samarbetet har bland de längsta väntetiderna i landet till 1177. Västmanland är dessutom i systemet en nettomottagare av samtal från andra regioner. Detta bidrar till allt längre väntetider för västmanländska patienter. Det finns mycket lite som talar för dagens ordning gynnar Västmanland vilket gör att en bred genomlysning av samarbetet måste ske. Vi måste även lära av de som är mer framgångsrika, en sådan region är Stockholm som har en medelväntetid på knappa tre minuter. Stockholm har till skillnad från Västmanland upphandlat 1177 och det med ett gott resultat. Även Region Sörmland och Region Uppsala hade betydligt kortare väntetider när 1177 var upphandlat jämfört med idag när de drivs i egen regi och till en lägre kostnad.

Resultatet av de långa väntetiderna är inte bara frustration och osäkerhet för patienten. Det leder också till att fler söker sig till nätläkarbolagen med högre kostnader för regionen som följd. Vi vill därför snarast se en bred genomlysning av det samarbete och driftsform som vi idag har av 1177 Vårdguiden på telefon för det finns mycket som talar för att dagens ordning inte på bästa sätt gynnar västmanländska patienter. Moderaternas mål är tydligt, vårdköerna ska bort, och det gäller såväl köerna till vårdcentralen, sjukhuset och 1177.

Mikael Andersson Elfgren
Oppositionsråd (M)
Stephanie Bruksgård
Anna Nygren
Silvana Enelo-Jansson
Pernilla Danielsson
Regionfullmäktigeledamöter (M)

%d bloggare gillar detta: