Här behöver inte turisterna gå till buskarna med sina behov

INSÄNDARE

Turistsäsongen är i full gång. På besök i Skåne ser jag otaliga exempel på den omtänksamhet och välvilja och respekt som visas turisterna.

Mina tankar går till min hemort Ängelsberg där motsatsen råder. Det gäller tillgång till toalett. Nöden har ingen lag och då hänvisas turisterna till att göra sina behov i buskagen!

I Skåne värnas turisternas välbefinnande och trivsel. Här finns BajaMajor vid stränder och vägar. Här har turistchefer insett turismens värde och kraft för tillväxt!

Anita Lilja-Stenholm

%d