Sheila I. Skog får rätt mot kommunen

Juristen och Skinnskattebergsbon Sheila I. Skog begärde med stöd av tryckfrihetsförordningen den 6 maj ut två brev som inkommit till ledningsutskottet i Skinnskattebergs kommun, men fick inget svar.

Den 11 maj skickade hon en påminnelse, och fick svaret att det låg hos en chef.
Först den 26 maj fick hon ut breven och JO-anmälde kommunen för att det dröjt så länge.

Justitieombudsmannen ger Sheila I. Skog rätt i hennes kritik.
”Besked i en utlämnandefråga bör normalt lämnas samma dag” konstaterar JO och ger kommunen en erinran.

%d bloggare gillar detta: