Biranvand hävdar att Wallsten ljuger för Fagerstaborna och borde avgå

”Jag tycker att politiker som använder härskartekniker, ljuger och för oppositionen, kommunfullmäktige och revisorskollegiets ordförande samt kommunmedborgare bakom ljuset ska avgå. Vad tycker du?”

Den skarpa frågan ställer Shiro Biranvand i ett öppet brev till Fagerstaborna. Bakgrunden är vad som hände på senaste fullmäktige.

”Majoriteten S+M förde oppsitionen, kommunfullmäktige, revisonskollegiet och allmänheten bakom ljuset. Först en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde kallas KS (kommunstyrelsen) till ett extra möte med den enda punkten ”fastighetsfrågor”, utan några handlingar.

Fredagen innan sammanträdet på måndagen den 14/6 fick jag tre handlingar, en från kommunens två tjänstepersoner som förslag till KS och två avsiktsförklaringar mellan försäljare (fastighetsbolagen) och kommunen, alla (som skulle ha skickats med kallelsen) utan underskrifter” skriver Biranvand och fortsätter:

”KS-mötet ägde rum samma kväll som fullmäktige, dock en timme innan. På mötet beskrev majoriteten till min stora förvåning, med hjälp av sina konsulter, projektets ”avsiktsförklaring” och menade att ”om vi inte köper fastigheterna nu så, går försäljningen till den öppna marknaden och vi förlorar dessa bra erbjudanden”.

Jag och andra i oppositionen ställde frågor som”Varför fick vi inte handlingar?””Finns det något ingånget avtal?””När startade projektet?””Varför finns inga konstnadskalkyler och konsekvensbeskrivningar gjorda?” mm. Majoritetens svar var att ”Det finns inga avtal skrivna, inga påskrivna handlingar och beslut ska fattas senare på fullmäktige”.

”På fullmäktiges sammanträde samma kväll som jag följde direkt online, ställdes många liknande frågor av oppositionen, men också revisorskollegiets ordförande som ville veta om någon skrivit på avsiktsförklaringar eftersom dessa fanns utan påskrifter. Svaret var samma som på KS att ”Det är nu som vi tillsammans ska bestämma om vi ska gå vidare med köpeprocessen eller inte”.

”Trots flera påpekanden om att detta inte var svar på frågan och om det fanns påskrivna avtal, spelade kommunalrådet (S), vice kommunstyrelsens ordförande (M), kommunfullmäktiges ordförande (S) och socialnämndens ordförande (S) ovetande och varken svarade på frågan eller var sakliga i ärendet”, påpekar Biranvand.

Han har nu letat fram två avsiktsförklaringar som är påskrivna av kommunalrådet och ett tredje avtal på en kostnad om 350 000 kr med konsulterna (det avslöjades av Fagersta Nyheter den 22/6).

”Och det sistnämnda fanns varken med i handlingarna till KS eller KF, påskrivna av kommunalrådet och en högt uppsatt tjänsteperson. Jag väljer här och nu att inte publicera innehållet av dessa påskrivna dokument för att inte kommunen ska råka ut för avtalsbrott och krav på skadestånd. Men bifogar däremot urklipp på underskrifter som avslöjar svar på tal, och enligt min mening diktatorsfasoner i Fagerstas talarstol!”


Shiro Biranvand avslutar sitt öppna brev med att han med anledning av hemlighetsmakeri och lögner inte har förtroende för majoriteten.”Jag tycker att hemlighetsmakeri hos politiker, framförallt de styrande, är ett demokratihot. Vad tycker du?”, frågar han Fagerstaborna.

%d bloggare gillar detta: