Lodjursfamilj håller till kring Stabäck

Nio föryngringar av lodjur har kvalitetssäkrats inom Västmanlands län inventeringssäsongen 2020–2021. Efter delning mellan länen ger det ett inventeringsresultat på att det finns 6,3 familjegrupper.

Under Länsstyrelsens inventeringsperiod, där man bland annat dokumenterade med viltkameror och vanlig spaning, återfanns tre döda lodjur, en vuxen hona och två vuxna hanar.

Alla tre dog till följd av trafikolyckor med tåg eller bil. Utöver det fälldes totalt fyra lodjur under licensjakt, en vuxen hona, två vuxna hanar samt en unge.

Punkten på kartan visar centrumpunkten för observationerna inom lodjursgrupperingen. En är i Stabäck utanför Fagersta.

%d bloggare gillar detta: