NVK ska utreda behovet av toaletter i Fagersta

Under många år har hård kritik riktats mot bristen på offentliga toaletter i centrala Fagersta. Den som finns har varit ockuperad av missbrukare eller så nedskitad och förstörd att ingen velat använda den.

Till och från har den i Vilhelminaparken varit stängd på grund av missbruk och vandalisering. Det har lett till att många sökt sig till närliggande bibliotekets toalett, men även den behandlades så illa av vissa besökare att man var tvungen att stänga den för allmänheten.

Kommunstyrelsens ordförande Marino Wallsten, S, har inkommit med en skrivelse om riktlinjer för offentliga toaletter. Exakt vad det står i den går inte att rapportera om eftersom Wallsten beslutat att inga handlingar eller bilagor längre ska bifogas kallelsen till arbetsutskottet på kommunens hemsida och det gäller även när protokollet är justerat.

Men i huvudsak handlar det om att där fler människor rör sig skapas ett större behov av offentliga toaletter, vilket också återspeglas i ett ökande antal förfrågningar om sådana.
Det främsta syftet är att skapa en samlad hantering av offentliga toaletter för att förenkla arbetet med såväl planering av nya toaletter som upprustning och drift av befintliga. Riktlinjerna ska visa vilka behov som finns samt möjliga placeringar och tillvägagångssätt.

”För att skapa en attraktiv, jämlik, tillgänglig och hållbar kommun krävs ett engagemang och ett politiskt ställningstagande i frågan om offentliga toaletter”, resonerar utskottet som uppdrar åt
NVK att att ta fram ett förslag till riktlinjer och handlingsplan för offentliga toaletter där kommunen är markägare.

%d