Digitala lås ska stoppa stölder av läkemedel i Fagersta

Inom socialnämndens vård- och omsorgsboenden finns läkemedelsskåp i varje lägenhet/rum där den enskildes läkemedel förvaras inlåsta om de har hjälp av personal för att hantera dem. Men trots det sker stölder, främst av narkotikaklassade läkemedel.

Nuläget är att all vård- och omsorgspersonal i vård- och omsorgsboenden har tillgång till nyckel för den enskildes läkemedelsskåp oavsett om man har delegering för att överlämna läkemedel eller inte. Och nu har ansvariga inom socialtjänsten fått nog av att det sker stölder av narkotikaklassade läkemedel, ett brott som det kan vara väldigt svårt att utreda vem eller vilka som utfört.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska/kvalitetschef Petra Ludvigson redogjorde vid senaste mötet i socialnämnden för vad man nu vidtar för åtgärder för att säkerställa att endast behöriga medarbetare har tillgång till läkemedelsskåpen.

Digitala lås installeras så att det sker en loggning varje gång skåpet låses upp och låses igen.
Ett system med digitala nycklar används redan i hemtjänsten, där cylindern i det ursprungliga låset byts ut mot en cylinder anpassad för en digital nyckel.

Förvaltningen har nu för avsikt att införa samma system som i hemtjänsten och därmed behövs inte läkemedelsskåpen bytas ut utan endast cylindern i varje skåp.
Tidplanen för införandet av digitala läkemedelsskåp är att det sker redan tidigt i höst.

%d bloggare gillar detta: