Nu blir det böter på plats om man för oväsen

Sedan många år är det olagligt att pinka offentligt och det bestraffas med böter. Från 1 juli blir det även straffbart att åka runt i bil och gapa och störa folk med hög volym på musiken. Brottet räknas som förargelseväckande beteende.

Riksåklagaren beslutade på onsdagen att polisen ska få utfärda böter på plats för dels den som spelar hög och störande musik, dels den som kör vattenskoter så att det stör. Nyordningen gäller från den 1 juli. Boten för störande hög musik blir 1 000 kronor.

– Det här är störningar som drabbar väldigt många människor i deras hem eller när de vill koppla av på sin fritid. Sommaren är den tid när både vattenskotrar och högljudda bilkaravaner är absolut vanligast. Därför har jag beslutat att det här ska gälla redan från den 1 juli, säger riksåklagare Petra Lundh.

– Vi ser allvarligt på de här störningarna, säger Niclas Hallgren, biträdande regionpolischef i Bergslagen. Det är oerhört frustrerande för medborgare som – i bästa fall – får sin nattsömn, och i värsta fall, hela sin livssituation påverkad. Genom lagföring och samverkan kan och ska vi stävja problematiken.

Dagens beslut innebär också att polisen får rätt att utfärda ordningsbot för störande och onödig körning med fartyg, vilket är en bestämmelse i sjölagen. Bestämmelsen träffar alla båtar, men bakgrunden är problemet med buskörning med vattenskoter. Boten för detta blir 1 500 kronor.

– Detta är mycket välkommet och både underlättar och effektiviserar arbetet med att lagföra denna typ av brott. Dessutom avlastas vår utredningsverksamhet, som många gånger kan behöva prioritera ner dessa typer av ärenden till förmån för grövre brottslighet, säger Jesper Molander, polisinspektör vid NOA.

Det som nu beslutas är en ny tillämpning av redan befintlig lagstiftning. Bägge företeelserna har alltså varit förbjudna redan tidigare. De nu aktuella brotten beslutas särskilt, med hänsyn till att de är särskilt vanliga under sommaren. Samtidigt beslutas också om ändringar i de delar av ordningsbotskatalogen som rör kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. för yrkestrafik, eftersom en ny förordning trädde i kraft den 24 maj 2021. Riksåklagaren kommer senare i år att ta ställning till övriga delar av förslaget.

Ordningsbot är en form av böter som utfärdas av polis direkt på platsen för brottet. Om den som får boten accepterar den gäller det som en lagakraftvunnen dom. Ordningsbot kan komma ifråga för brott som enbart har penningböter i straffskalan och används främst för olika typer av trafikbrott. Det är riksåklagaren som beslutar vilka brott som kan ge ordningsbot.

%d