Vaccination mot covid-19 erbjuds från 16 år

Även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige, har Folkhälsomyndigheten beslutat. Syftet är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället.

Vaccinationerna kommer att inledas när de som är 18 år och äldre – alla som i dag omfattas av vaccinationsprogrammet – har erbjudits vaccin inom fas 4. Det väntas kunna ske någon gång i augusti.

– Det främsta argumentet för vaccination från 16 år är nyttan för den enskilda individen. Unga löper visserligen mindre risk än äldre att drabbas av svår covid-19-sjukdom, men risken finns, både för akut allvarlig sjukdom och för långvariga besvär, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Under pandemin har hittills cirka 150 personer i åldrarna 16 och 17 år med covid-19 vårdats på sjukhus i Sverige.

Andra skäl för Folkhälsomyndighetens ställningstagande är att vaccinationerna ytterligare skulle minska risken för smittspridning bland i första hand ungdomar, men också andra åldersgrupper i samhället.


När sjukdomsbördan sjunker i spåren av minskad smittspridning tack vare vaccinationerna kan restriktioner som begränsar vardagslivet också lyftas, undan för undan. Det gynnar hälsan i stort.

– Vi vet att restriktioner och åtgärder som fjärr- och distansundervisning har påverkat många ungdomar negativt. Den psykiska hälsan i gruppen som helhet har försämrats och känslor av oro ökat under pandemin. Det är också en aspekt vi har vägt in eftersom hälsa handlar om så mycket mer än bara skydd mot sjukdom, säger Johan Carlson.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också från och med nu en utvidgning av vaccination till barn med vissa medicinska tillstånd från 12 års ålder enligt den lista som Svenska Barnläkarföreningen tagit fram.

Vaccin mot covid-19 finns godkänt från 12 års ålder. Läkemedelsmyndigheternas säkerhetsgranskning har visat att vaccinet är säkert och effektivt för barn från denna ålder. Folkhälsomyndigheten följer, via Läkemedelsverket, den löpande övervakningen av vaccinets säkerhet.

Inför dagens beslut har Folkhälsomyndigheten fört diskussioner med bland annat Barnläkarföreningen, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Statens medicinsk-etiska råd och Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

Folkhälsomyndigheten kommer så snart som möjligt att meddela när regionerna samlat kan börja erbjuda vaccin till personer födda från 2005. Tillgången till vaccin påverkar startdatum.

%d bloggare gillar detta: