Uppförandekod borde införas inom politiken i Fagersta

INSÄNDARE

Efter senaste Kommunfullmäktige den 14 juni dröjer sig en obehagskänsla kvar, då ännu en gång ett uttryck för härskartekniker dök upp. Dessa härskartekniker borde hållas borta från de politiska rummen och särskilt från demokratins högborg som ett kommunfullmäktige är.

I den infekterade debatten om den planerade bostadsaffären ställde revisorskollegiets ordförande Pia Boiardt en mycket relevant fråga om vem som undertecknat avsiktsförklaringen. Niclas Bergström (S) kommenterar detta med; ”Är det allmänhetens frågestund nu?”

Tydligen hade Niclas Bergström inte noterat att ett sådant ärende ej fanns med på dagordningen utan han valde att ta till den välkända härskartekniken ”förlöjligande”. En eloge till Tomas Ulfborg (V) som uttryckte sin upprördhet över Niclas Bergströms plumpa kommentar! Det hade varit bra om även kommunfullmäktiges ordförande Åsa-Märta Sjöström(S) hade markerat den högst olämpliga kommentaren från Niclas Bergström.

Kanske dags att även i Fagersta införa en uppförandekod i politiken som Sala kommun inför. Uppförandekoden innebär bland annat hur politikerna skall uppföra sig i media, på sociala medier och vid politiska sammanträden. Syftet med uppförandekoden är att skapa en etisk plattform för förtroendevalda och bidra till ett gott klimat i politiken. Fagersta förtjänar ett bättre och etiskt politiskt klimat!

Anita Lilja-Stenholm (L)

%d bloggare gillar detta: