Hur tänker de styrande i Fagersta om bostäder?

INSÄNDARE

Kommunen ska rusta de två kommunhusen på Norbergsvägen som kommunförvaltningen nu håller på att flytta ut. Tidigare var det 40 lägenheter per hus. Antag att lägenhetsstorlekarna blir som tidigare, då får vi 80 nyrustade lägenheter.

Kommunen ska bygga ett nytt trygghetsboende bredvid Malmen med 47 lägenheter.
Det har tagit beslut att riva Norrbygården och bygga ett nytt äldreboende och planerar att bygga om Solliden till vanliga hyreslägenheter. Antag att dagens drygt 60 lägenheter, kontor och gemensamhetslokaler blir 30 hyreslägenheter.

Det planeras för nya lägenheter i Västanfors och på andra platser i sjönära läge.
I grannkommunen nära Fagersta pågår villabyggen i flera sjönära lägen dit främst Fagerstabor är på väg att flytta.

Befolkningsunderlaget är på nedgång nu, men enligt prognos från Region Västmanland blir det en svag uppgång fram till 2030. Hur stort är då bostadsbehovet enligt majoritetens uppfattning? 

Med ett tillskott på cirka 160 lägenheter, förutom de ännu inte beslutade planerna på ny bebyggelse i sjönära lägen, så kommer de att ge stora omflyttningar i Fagersta där det i slutänden är de i sämst skick och läge som blir tomma.En inte alltför våghalsig gissning är att det blir de lägenheter som fastighetsägarna nu vill sälja och kommunledningen i Fagersta lagt förslag om att köpa.

Shiro Biranvand, V

%d