Fagersta kommun raderade uppgift efter fråga om källa

På fredagen skedde något mycket märkligt då en fråga från en lokalreporter ledde till att Fagersta kommun omgående raderade en faktaruta om nordbors förmåga att hantera värmeböljor.

Kommunen lade ut en text med tips och råd hur man hanterar en värmebölja. Där ingick en uppgift om att nordbor inte är fysiologiskt anpassade för att klara höga temperaturer. Efter en fråga från FP togs texten omgående bort, trots att det är svenska staten som gått ut med uppgiften.

”I genomsnitt behöver vi upp till två veckor för att kroppen någorlunda ska acklimatisera sig till värmen. Konkret handlar det om att kroppens saltbalans ska återställas. Nordbor svettas nämligen ut mer salt än vad människor födda i tropiskt klimat gör”, skriver DinSäkerhet.se som är en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Tidningen Fagersta-Posten reagerade på inlägget och ville att kommunens kommunikationsavdelning skulle berätta vad de hade för källa för påståendet. När de inte kunde svara raderades faktarutan.

Men när kommunen senare tog reda på att källan var självaste svenska staten i form av MSB, som har ansvar för folkets säkerhet, valde man att ändå inte återpublicera uppgiften så att allt kom med som det är på myndighetens sajt.

Nämnas kan att det bara tog några sekunder för Fagersta Nyheter att hitta källan genom att skriva de första orden i faktarutan på Google. Här är länken till sidan: https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/naturens-paverkan/varmebolja/

%d