Vad är det som pågår egentligen i Norberg?

Jag är numera pensionär och har innan det jobbat hela mitt yrkessamma arbetsliv under socialförvaltningen i Norberg. Jag blir djupt oroad när jag får till mig från olika källor hur det ser ut inom socialsektorn idag.

Varför tog granskningen slut vid hemtjänsten? Vem följer upp arbetsmiljön för de anställda inom äldreomsorgen och LSS?
När jag hör på byn hur det är att vara anställd i Norbergs kommun under socialförvaltningen i dagsläget, hur illa de blir behandlade, så blir jag uppriktigt ledsen och bekymrad. Jag undrar vart ska detta sluta?

Att så många duktiga och kompetenta medarbetare väljer att lämna Norbergs kommun måste tyda på brister i ledarskapet. Det är hög tid att någon tar på sig ansvaret för det som sker. De anställdas arbetsmiljö är långt ifrån bra.

Hade alla dessa mellanchefer haft chansen att sitta på de positioner dem sitter på, om det varit i en annan kommun? Svar nej.
Eller är det kanske som ryktet säger? ”att i socialförvaltningen Norberg kan man klättra uppåt på karriärstegen utan rätt kompetens och erfarenhet”. Vad jag har fått till mig så ger detta enorma ringar på vattnet.

Jag hoppas för de anställdas skull att den nya socialchefen samt IFO chefen kan vända denna negativa trend till ett Norberg att vara stolt över. Ett Norberg där människor vill vara bosatta, yrkesförda och framför allt trivas i.

En bekymrad pensionär

%d bloggare gillar detta: